Over ons

Ing. R.G.J. (Rob) Tetteroo

Na mijn studie bouwkunde aan de HTS ben ik als aannemer een groot aantal jaren actief geweest in de uitvoerende bouw (B+U). Tevens heb ik een aantal bestuurlijke functies vervuld waaronder voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Haaglanden. Vanaf 2009 ben ik partner bij JMJ Bouwmanagement BV en vanaf 2013 DGA.
Door mijn jarenlange praktische en bestuurlijke ervaring ben ik in staat om adequaat leiding te geven aan alle voorhanden bouwprocessen. Hierbij speelt mee dat ik een grote kennis heb voor wat betreft techniek en financiën (bouwkosten).

Ing. H. (Henk) Landlust

Ik ben sedert 2015 werkzaam voor JMJ Bouwmanagement BV. Daarvoor heb ik diverse functies bekleed bij architectenbureaus en bouwbedrijven. Ik beschik over een brede technische kennis en heb veel ervaring met het maken en beoordelen van technisch tekenwerk. Mijn inzicht in de bouwregelgeving, waaronder het bouwbesluit, zijn onmisbaar.

Ing. H. (Hans) Rolvink

Als ZZP-er verricht ik werkzaamheden voor JMJ Bouwmanagement B.V. Na mijn studie aan de HTS te Den Haag heb ik als Senior Projectleider voor het architectenbureau KOW uit Den Haag gewerkt.
Door mijn lange ervaring in het uitwerken van complexe bouwprojecten vanaf de Ontwerpfase tot en met de Uitvoeringsfase ben ik goed in staat opdrachtgevers bij te staan in deze processen. Ik begrijp zowel de architect als de aannemer. Mijn passie is het proces te begeleiden tot een maakbaar en gebouwd project.

Mr H.P. (Hella) Stortelers-Koster

Na mijn studie Nederlands recht heb ik een aantal jaren in diverse functies gewerkt bij de rijksoverheid. Sedert 2014 werk ik parttime voor JMJ Bouwmanagement BV als projectmedewerker.