Voorwaarden

Op alle aan ons bureau verstrekte opdrachten is de RVOI 2001 van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage bij JMJ Bouwmanagement B.V. te Voorburg. Op eerste verzoek zal u kosteloos een kopie worden toegezonden. Met het verlenen van de opdracht verklaart u tevens, dat de inhoud van genoemde voorwaarden u bekend is en dat u instemt met de toepassing hiervan.