Wat we doen

JMJ Bouwmanagement B.V. is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, opgericht in 1998 en gevestigd in Den Haag. De missie van JMJ Bouwmanagement B.V. is om opdrachtgevers op een hoogstaand niveau van dienst te zijn. We werken met een team van ervaren, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Onze werkzaamheden richten zich op alle facetten van het bouwproces, van initiatie tot realisatie. Wij kunnen het hele proces verzorgen dan wel onderdelen uit dat proces: bouwkostenadviezen, bouwmanagement en bouwtechnische adviezen. Ook zijn wij deskundig in de bouwregelgeving, aanvraag omgevingsvergunning en mediation.

Bouwkosten advies

Zowel het opstellen van bouwkostenadviezen als het beoordelen van begrotingen kunnen wij voor u uitvoeren. Te denken valt daarbij aan elementenramingen, kostenramingen, directiebegrotingen, budgetbewaking, beoordeling meer- en minderwerkopgaven, opstellen MJOP (meerjaren Onderhoudsplan), offertevergelijk en contractvorming.

Bouwmanagement

Het hele proces van initiatie tot realisatie en het projectmanagement, kunnen wij voor u uitvoeren (planning, aanbesteding en contractvorming, directievoering en toezicht, oplevering en nazorg). Zowel in nieuwbouw als verbouw hebben wij veel ervaring. Als bouwprocesmanager sturen wij (complexe) bouwprojecten aan, vanaf ontwerpteam tot uitvoeringsteam en uiteraard ook als directievoerder en bouwtoezichthouder.

Bouwtechnisch advies

Naast adviezen die wij tijdens het projectmanagement geven, kunnen wij ook bouwtechnische keuringen verzorgen. Diverse expertise rapportages behoren ook tot onze werkzaamheden alsmede onderzoek naar bouwgebreken en lekkages en het verzorgen van Technische Omschrijvingen of bestekken ten behoeve van Tenders en uitvragen.

Overig

Bij problemen tussen opdrachtgever en uitvoerende partijen kunnen wij voor u optreden als mediator. Verder verzorgen wij uw aanvraag omgevingsvergunning, inclusief bijbehorende tekenwerk.
Door onze grote kennis op het gebied van bouwregelgeving zijn wij in staat al onze adviezen onderbouwd vorm te geven.